Den kulturelle Spaserstokk

Vi samarbeider med kultur, Bibliotek, eldrerådet og kulturskolen for å gi et flott kulturelt tilbud til de eldre i kommunen Tiltaket er sponset av Agder Fylkeskommune.

Målet skal være:

- å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre

- å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk 

- å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet


Følg med på vår facebook side :

https://www.facebook.com/Audnedal-Frivilligsentral-300952623253012/

2024 © Audnedal frivilligsentral