Flyktningevenn

Lyngdal kommune mottar fortsatt flyktninger fra Ukraina! VIL DU VÆRE EN "FLYKTNINGEVENN" FOR VÅRE NYE LANDSMENN? Kan du gi av din tid ca 2 timer hver 14. dag? Du vil bli kjent med nye mennesker og kulturer! POLITIATTEST KREVES Ta kontakt!

Aldersgruppe: For alle

For mange flyktninger vil det å starte på nytt i et nytt land, med tomme hender og mange vanskelige minner i bagasjen være et tungt løft.  Den eneste kontakten mange har med «Det norske» er med flyktningkonsulenten og lærerne på Voksenopplæringen.  Flyktningene i på Konsmo og Byremo er få, bare noen prosent av befolkningen. Mange kjenner ingen norske. De fleste flyktningene deltar i Introduksjonsprogrammet på Byremo Læringssenter. De går på skolen på dagtid før de går hjem til seg selv.  Naboer og bygdefolk hilser de blidt på før de lukker døren bak seg. 

Hvordan lever de norske, hva snakker de om, hvordan bli kjent i lokalmiljøet?  En» Flyktningevenn» vil være en døråpner inn i lokalsamfunnet for nylig bosatte flyktninger. Sammen kan man gå på handletur, trening, kafe og snakke om alt mellom himmel og jord. Gjennom dette møtet kan du lære mer om landet flyktningen kommer fra og om hvordan det er å være flyktning i Norge.  Du kan være en som ringer iblant, som kan hjelpe med å lese brev fra skolen eller en som kan gi råd.  


2024 © Audnedal frivilligsentral