LYTTEVENN

Formålet med Lyttevennprosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 10 år, i samarbeid med skolens pedagogiske personale.

Vi har i dag Lyttevenner på Byremo Barneskole og Konsmo skole.

Men kan gjerne ha med oss flere på laget!


Vi trenger da frivillige til å:

Møte opp på skolen en gang i uken

Lytte til eleven når hun/han leser

Samtale om teksten som er lest


Når og hvor?

En fast dag i uken à 2 timer

2022 © Audnedal frivilligsentral