LYTTEVENN

Hva er en lyttevenn? Som lyttevenn kommer du til skolen etter avtalt tid, 2 timer x 1 pr uke fra skolens høstferie til påskeferien begynner. Du lytter til elever som akkurat har knekt lesekoden og er i en alder der de er svært motiverte for å lese. Eleven leser høyt, du hjelper til med å forstå det de leser. Lesinga foregår på tomannshånd, ca 15 minutter pr elev. Her utvikles: Gode leseferdigheter, vennskap og kunnskap på tvers av generasjoner! Formålet med Lyttevennprosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 10 år, i samarbeid med skolens pedagogiske personale.

Formålet med Lyttevennprosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 10 år, i samarbeid med skolens pedagogiske personale.

Vi hadde Lyttevenner på Byremo Barneskole og Konsmo skole før Koronapandemien slo til!

NÅ VIL VI STARTE OPP IGJEN OG TRENGER MED OSS FLERE PÅ LAGET!

Vi trenger da frivillige til å:

  • Møte opp på skolen en gang i uken
  • Lytte til eleven når hun/han leser
  • Samtale om teksten som er lest


Når og hvor?

  • En fast dag i uken à 2 timer
2024 © Audnedal frivilligsentral