TEGNEVENN

Kjenner du et barn som liker å tegne, male eller skrive?

I denne tiden når vi skal holde fysisk avstand til hverandre, er det mange som blir sittende litt alene, uten å få besøk!                                            

Det kan fort bli litt kjedelig. MEN! Alle kan få post!                                                           

Kanskje har barna lyst til å tegne, male eller skrive et brev til noen av de eldre i kommunen vår?

Audnedal Frivilligsentral tar imot brevene og videre leverer til Omsorgstjenesten i kommunen! 

Brevene kan puttes i egne postkasser merket med "Tegnevenn"!                                         Det henger postkasse: 

  • Ute v/ Joker butikken, Byremo
  • Ute v/dør til Aktivitetsstue, Frivilligsentralen , Konsmo


MERK konvolutten med:

Alder på avsender og hva brevet inneholder

eks:

"7 år, tegning"

"11 år, dikt"


Tegningene kan også sendes på mail til:

jorunn.bakke.flottorp@lyngdal.kommune.no


Vi samarbeider nært med Lyngdal kommune, omsorgstjenester, lege og smittevern!
Vi følger prosedyre for dette😷


2020 © Audnedal frivilligsentral